Jaký je rozdíl mezi membránovým a zubovým podávacím čerpadlem?

Rostlinný olej je vysoce viskózní kapalina, v chladném období je jeho viskozita oproti naftě mnohosetkrát vyšší.

V námi nabízených sadách defaultně nabízíme dražší zubová čerpadélka, vždy ale je možnost zvolit membránové - levnější provedení. Aby měl motor vždy k dispozici dostatek paliva (rostlinného oleje) v chladném období, je třeba silně viskózní palivo dopravit z nádrže přes palivové hadice kdy každý metr palivového vedení způsobuje dramatické tlakové ztráty.

Membránové podávací čerpadlo je vhodné pro rostlinné oleje s nízkou viskozitou. Například jako stolní oleje v regálech v obchodech s tím, že je v zimním období nutné rostlinný olej v palivové nádrži vozidla ředit motorovou naftou a to až do poměru 50% rostlinného oleje a 50% motorové nafty, při teplotě okolo -10 stupňů Celsia je nutno jezdit na čistou motorovou naftu.

Zubové podávací čerpadlo je oproti membránovému o poznání nekompromisnější, bezproblémově čerpá i viskóznější rostlinné oleje pro technické použití, který obsahuje i frakce s vyšším bodem tání. Takový rostlinný olej vzhledově připomíná vazelinu. V neposlední řadě je levnější. S tímto čerpadlem i při teplotách okolo -10 stupňů Celsia není nutné ředit rostlinný olej naftou.

V konečném důsledku se tak investičně dražší podávací čerpadlo může jevit jako provozně levnější.

Script logo