Jaký je rozdíl mezi rostlinným olejem, bionaftou a směsnou naftou?

Rostlinný olej:

Všechna biopaliva (např. za studena lisovaný rostlinný olej) jsou CO2-neutrální, bez síry a jejich emise jsou zanedbatelné.

Další výhody rostlinného oleje:

  • levný
  • netoxický
  • biologicky odbouratelný
  • vodní reaktivita 0
  • bod vzplanutí průměrně 300°C (redukce nebezpečí ohně nebo havárií)
  • vyžaduje málo energie k výrobě
  • lokální produkce, podpora zemědělské výroby
  • úspora limitovaných fosilních paliv
  • zdroje rostlinného oleje nemusí nezbytně konkurovat produkci potravin!!

 

Bionafta (100% FAME, u nás hlavně metylester řepkového oleje MEŘO):

Bionafta je chemický průmyslový výrobek a také podstatně dražší. Kromě několika nových typů vozidel, většina není vhodná na pohon bionaftou. Většina vozidel musí být napřed upravena při požadavku záruky u pohonu na bionaftu. Problematické jsou plastické a pryžové komponenty, které přicházejí do kontaktu s bionaftou. Pokud je bionafta používána v systému který nebyl adaptován, palivo může způsobit netěsnosti, oslabovat, rozpouštet komponenty palivového systému a vyžaduje časté opravy.

Pokud použijeme čistý rostlinný olej, tyto problémy se nevyskytují.

 

Směsná nafta (cca 70% vysoce čisté a aditivované nafty a 30% MEŘO):

Směsná nafta, také nazývána jako Bionafta II. generace (také SETA) již netrpí komplikacemi Bionafty, my ji doporučujeme jako startovací palivo pro její mírně čistící účinky.

Dnes je běžně dostupná u některých čerpacích stanic.

Script logo