Moderní motory a rostlinný olej...

V poslední době se častěji setkáváme s požadavky úprav moderních motorů s vysokotlakým, elektronicky řízeným vstřikováním typu CR nebo PD na pohon rostlinným olejem.

V principu lze na pohon rostlinným olejem upravit jakýkoliv Dieselův motor. Vývoj vznětových motorů v poslední době doznal změn zejména v oblasti optimalizace spalin. Tohoto bývá dosaženo právě počítačově řízeným vysokotlakým vstřikováním paliva. V současné době již převažuje systém Common-Rail (CR, společný zásobník).

CR systémy jsou velmi sofistikované, univerzální a robustní, takto vybavené motory bývají zpravidla těsné, nedochází u nich ke kontaminaci motorového oleje palivem. Jsme ohromeni dovedností a umem konstruktérů a výrobců. Tento systém lze aplikovat i na starší motory s minimem konstrukčních změn.

V našem portfoliu se již nějaké upravené CR motory nacházejí, máme určité zkušenosti. Rostlinný olej je vhodné palivo pro tyto motory. Technické problémy se nevyskytují.

Je však nutné případné zájemce o úpravy těchto motorů upozornit na jistá úskalí, která tento přechod provázejí. Tato úskalí se vztahují zejména na motory osobních vozů a dodávek, kde jsou vstřikovače skutečně miniaturizované.

  • CR systémy je bezpodmínečně nutné používat v souladu s pravidly. Tzn. dodržovat proplachy motoru naftou před studeným startem. Již jeden studený start na rostlinný olej v chladnu může nevratně a neopravitelne poškodit vstřikovače. Výměny vstřikovačů jsou velmi nákladné. U dosluhujících PD systémů se navíc musí rozebrat téměř půl motoru. Tyto motory zkrátka neodpouštějí chyby v takové míře jako starší, mechanické motory.
  • CR systémy jsou složitější na úpravu (přestavbu, konverzi), vyžadují vyšší investice do vybavení a práce. Vhodným řešením je spojení konverze s instalací vodního, nezávislého topení, dále jsou nutná speciální podávací čerpadla na rostlinný olej atd.
  • CR systémy vzhledem k tomu, že se v minulosti vyskytovaly chyby v obsluze vedoucí k drahým opravám, je spolehlivější po úpravě pohánět směsí rostlinného oleje s motorovou naftou po celý rok. Doporučujeme maximální poměr rostlinného oleje ve směsi cca 70% v létě a tento poměr v zimě dále snižovat.
  • CR systémy jsou technicky velmi vyspělé, rostlinný olej je akceptován výborně. Starší motory s mechanickým vstřikovánímpaliva jsou ale dle našeho názoru pro úpravy na rostlinný olej vhodnější, právě z důvodů složitosti, chybovosti obsluhy a nemožnosti tuto problematiku u moderních motorů technicky ošetřit. Při úpravách větších motorů se již vyplatí investice do komplexního řešení včetně automatizace dohledu nad proplachy motoru, ohřev celé palivové soustavy...

Osobní vozy a dodávky bývají často vybaveny "nádržovým modulem" s integrovaným podávacím čerpadélkem paliva přímo v nádrži, tyto vozy nejsou vhodné pro úpravu na rostlinný olej, resp. s nejvyššími náklady (hlavní nádrž musí zůstat na naftu, dražší podávací čerpadlo...).

Trucky s níže zobrazeným sáním paliva na nádrži nejsou rovněž vhodné pro úpravu na pohon rostlinným olejem.

 

Script logo