Nejlevnější úprava palivového systému.

V poslední době se nám ve vyšší míře ozývají zákazníci, kteří si provedli vlastní úpravu svého motoru na pohon rostlinným olejem, mnohdy se oni sami inspirovali na našem webu, což nás velmi těší. Tyto úpravy jsou i z nestandardních dílů, nicméně dlužno dodat že tyto úpravy jsou velmi levné.

Dovolujeme si registrované sekci prezentovat překreslené schéma jedné takové levné konverze  Toto schéma respektuje princip dvounádržového systému a lze samozřejmě časem doplnit o podávací čerpadlo apod., tak jak je tomu u našich standardních konverzí.

Tato úprava je dle našeho názoru vhodná pro nasazení pohonu motoru rostlinným olejem.

Tipy:

  • s touto úpravou palivového systému lze jezdit na maximální poměr rostlinného oleje s motorovou naftou 70:30 v letním období,
  • obě paliva jsou filtrována stávajícím filtrem na motoru, je proto vhodné s sebou vozit náhradní vložku a adekvátní nářadí. Dále je vhodné před touto konverzí provést vyčištění palivové soustavy a případně i dekarbonizaci motoru,
  • v chladném období poměr rostlinného oleje výrazně klesá, sadu lze případně doplnit o podávací čerpadlo, apod.,
  • proplach motoru naftou před studeným startem lze provést obvykle ujetím adekvátní vzdálenosti na naftu, v případě nutnosti lze na místě propláchnout použitím manuálního trojcestného ventilu,
  • mixovat rostlinný olej s motorovou naftou lze z daňových důvodů pouze v nádrži vozu - stroje.
Script logo