Zimní provoz motoru na rostlinný olej

... Dobrý den, mám na vás prosbu: ať hledám jak hledám,tak tabulku pro provoz v zimních měsících né a né najít.Jedná se o mixování oleje s naftou.Jinak je to bomba - jezdit na olej.Jezdil jsem do práce za 43 litrů nafty a teď po přestavbě jezdím za 28-30 litrů oleje stejnou trasu.A Ještě je auto tišší a jede stejně,ne-li líp. ...
Aneb:
Zimní provoz motoru na rostlinný olej
Úvodní autentická citace emailu z naší poštovní schránky ukazuje, že naši zákazníci řeší zimu.
Vzhledem k legislativní situaci nemělo smysl technické řešení komerčně nabízet a zimní provoz byl většinou řešen mixováním rostlinného oleje s motorovou naftou.
Nyní je jiná doba, investice do technického řešení pro zimní provoz Dieselova motoru rostlinným olejem je ekonomicky obhajitelná a relevantní.
 
 
Rostlinný olej je proti motorové naftě viskózní kapalina. V zimním období se stává velmi hustým až gelovitým, připomínajícím spíše vazelínu.
To v první fázi (podzim) ovlivňuje průtok palivovými filtry, tento jev by měla řešit každá, odborně a adekvátně provedená úprava palivového systému motoru.
S pokračujícím zimním obdobím a snižující se teplotou nastane, že rostlinný olej v nádrži zgelovatí a do opětovného ohřátí nejde již z nádrží čerpat k motoru. Sebelepší čerpadlo nedokáže tuto hustou hmotu čerpat.
Jak již bylo zmíněno výše, doposud se tato situace převážně řešila mixem s motorovou naftou. To je ale vykoupeno nižší návratností - rentabilitou pohonu rostlinným olejem a není to vždy úplně spolehlivé. Stačí třeba jen chybně odhadnout poměr nafty s rostlinným olejem...
Orientační tabulka mixu rostlinného oleje s motorovou naftou:

teplota okolo 0C 10% nafty
teplota okolo -5C až -10C 20% nafty
teplota okolo -10C až -15C 50% nafty
teplota pod -15C čistá nafta
Naší ambicí je v této chvíli představit zájemcům o tuto palivovou alternativu naše produkty, vztahující se k této problematice. Máme s tím mnoho zkušeností, investujeme do vývoje.
Problematiku ohřevů palivových soustav, případně úprav soustav stávajících na médium typu rostlinného oleje řešíme prakticky celou dobu co na rostlinný olej jezdíme, vedly nás k tomu výše zmíněné důvody.
Naše první úprava celé palivové soustavy je vlastně EkoAuto pana Milera, zástavba se realizovala na sklonku 2005.
K věci:
Provoz Dieselova motoru na rostlinný olej obecně v první řadě vyžaduje úpravu palivového systému na pohon rostlinným olejem.
Při požadavku minimalizace ředění - mísení rostlinného oleje motorovou naftou v zimním období a maximalizaci úspory, je nutné na palivové soustavě motoru provést dodatečné úpravy, zejména zajištění tekutosti v nádrži v místě čerpání a hladinového plováku a dále v palivových hadicích na trase k motoru.
Z našich zkušeností při konverzích motorů na rostlinný olej jsme vycházeli při návrhu produktů, sledovali jsme zejména:
 • maximální univerzálnost řešení
- je mnoho typů vozidel, motorů, nasazení, výbav, nástaveb, karoseriových variant atd.
 • maximální jednoduchost na montáž a údržbu
 • umožňuje pohon "ztuženým" tukem, který je levnější
 • maximální přenositelnost mezi motory
- jak je u našich produktů zvykem :), investice se tak maximálně zhodnotí a minimálně morálně zestárne
 • maximální variabilita
 • maximální úspory
 • maximální kvalitu komponent, materiálu a provedení
 • minimální energetické nároky na provoz a obsluhu
 • minimální náklady na pořízení

 Hlavní části systému:

 

 Nádržová ohřívací jehla:

 • Do nádrže je vestavěna vyříznutým otvorem v nádrži, utěsněna vhodným materiálem a zajištěna pomocí šroubů nebo nýtovacího fixačního systému.
 • Provedení umožňuje připojení velkému množství hadic, stačí jen použít vhodný adaptér (plastové hadice, kovové trubky, gumové hadice...)
 • Nádrž není nutné zvlášť izolovat, kapacita jehly stačí na ohřev dostatečného množství paliva v blízkosti sání.
 • Ohřívá rostlinný olej v nádrži v blízkosti sání paliva a hladinového plováku, případně může sama sloužit jako sání paliva a být osazena čidlem hladiny.
 • Je navržena z nerezové oceli.
 • Volitelná hloubka ponoru, je vhodná pro většinu nádrží.
 • Na přání je možné vyrobit svařovanou ohřívací jehlu s hloubkou ponoru "napevno" - je to levnější, vhodné například pro jednotný vozový park atd..
 • Nebo lze vyrobit atypický tvar.
 • Konstrukční řešení minimalizuje přenos tepla na plášť nádrže, je vhodná pro kovové i plastové nádrže všech typů vozů, strojů a dalších aplikací.
 • Toto zařízení už musí v dané nádrži zůstat napevno, pakliže je požadavek dále motor provozovat.
Systém koaxiálních hadic:
 • Lze volně navázat na okruh ohřevu v konverzní sadě.
 • Slouží k přívodu horké vody k ohřívací jehle v místě sání paliva.
 • Palivo se ohřívá po celé trase od nádrže k motoru.
 • Nepřístupná nebo obtížná místa lze jednoduše "vynechat" a na přístupném místě lze v koaxiálním vedení opět pokračovat.
 • Do chladícího okruhu motoru lze zapojit sériově kde cirkulaci zajišťuje standardní vodní čerpadlo motoru, nebo lze celou sadu zapojit paralelně, kde nucený oběh zajišťuje přídavné elektrické vodní čerpadlo řízené automaticky termostatem a nebo manuálně podle teplotního ukazatele na palubní desce.
 • Systém odolává mastným kyselinám, glykolům, velkým rozsahům teplot. Zachovává si své vlastnosti i v extrémních podmínkách.
Příslušenství:
 
Přídavné elektrické vodní čerpadlo:
 • Připojení na hadici o světlosti DN 20 mm.
 • Napětí 12V nebo 24V.
 • Je určeno pro nasazení v dopravě.
 • Slouží ke spolehlivé dopravě topné vody ke všem komponentám a ohřevu kde je to zapotřebí.
 • Je možné ho ovládat automaticky teplotním čidlem nebo manuálně dle potřeby. Oběh vody je možné i regulovat v závislosti na teplotě, zamezí se tak zbytečnému "přetápění" systému a ztrátám tepelné energie.
 • Je vhodné pro rozsáhlejší systémy s více nádržemi, komponenty nebo delšími potrubními trasami.
 • Konstrukční provedení zajišťuje odolnost proti glykolům.
 
Tip: Rostlinný olej lze, s ohledem na daňové zákony, mixovat s motorovou naftou pouze v nádrži motoru.
Script logo